{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 152,773
1 FANS
More

NIVEA®全新專業級雙層極淨卸妝,60秒KO全臉妝容零殘留!


查看: 282|評論:

2020-10-21 10:50

摘要: 自從每日都要戴住口罩,焗住曬啲皮膚,搞到成日出油,生咗好多黑頭粉刺啊~再嚴重啲就會變成暗瘡㗎喇!所以每晚返到屋企我都會好好清潔皮膚~每晚洗面之前我都會用「Nivea全新專業注氧深層卸妝棉」抹走臉上污垢,潔 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION